Samen met het team Fitbrand heb ik de website van Pixformance ontwikkeld. Mijn taken bestaan uit het leveren van front-end ondersteuning, het inbouwen van de aangeleverde ontwerpen in het WordPress en op wekelijkse basis verbeteringen toevoegen aan de website .

Website: www.pixformance.com
Opdrachtgever: Fitbrand
Projectrol: Lead developer / Frontend / WordPress