Via frankspin.nl worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. Frank Spin acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van mijn website laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken.

Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Reclame

Ik kan u, naast de informatie op mijn website, op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten via:

  • E-mail nieuwsbrief

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of mij een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging

Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Ik houd statistieken bij op mijn website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met mij via onderstaande gegevens.

Bezoekersadres
Frank Spin
L├╝beckweg 2,
9723 HE Groningen
(Het kwadraat, 3de verdieping)

Correspondentieadres
Frank Spin
Van iddekingeweg 138-30
9721 CL Groningen
info@frankspin.nl
06 11 72 88 43