Samen met het team Idee-fix heb ik de website van Jorritsma Bouw ontwikkeld. Mijn taken bestaan uit het leveren van front-end ondersteuning en het inbouwen van de aangeleverde ontwerpen in het WordPress.

Website: https://www.jorritsmabouw.nl
Opdrachtgever: Idee-fix
Projectrol: Lead developer / Frontend / WordPress